Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2020

Hateyoualot
Myśl o mnie, nie zapominaj o nic więcej Cię nie proszę... 

February 02 2020

Hateyoualot
Kocham Cię 
Hateyoualot
Tęsknimy za Tobą, Dzeki też jest smutny 

January 31 2020

Hateyoualot
Jak Ci się z nim śpi, dobrze? 

January 29 2020

Hateyoualot
Boli mnie to. Codziennie, w każdym momencie! 

January 28 2020

Hateyoualot
28 Stycznia. 

January 26 2020

Hateyoualot
Czasami gdy mi się mocno śnisz po przebudzeniu dopiero po chwili dochodzi do mnie mnie fakt, że Ciebie już nie ma, dociera co się stało i co mi zrobiłaś.. Ogromny cios z rana, a sny były takie prawdziwe :(
Hateyoualot
Hateyoualot
Kiedy smutek jest zbyt wielki ciało się wyłącza.
— Marisha Pessl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Hateyoualot
znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach
— Jeremi Przybora
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaprzeblyski przeblyski
Hateyoualot
8612 c415
Masculin Féminin (1966)
Reposted frompanimruk panimruk viatobecontinued tobecontinued
Hateyoualot
Ale dokądkolwiek pójdziesz, byłoby miło, żebyś kiedyś wrócił. Albo chociaż o mnie pamiętał.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
Hateyoualot
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialaters laters

January 21 2020

Hateyoualot
JESTEŚ PIĘKNA! 

January 14 2020

Hateyoualot
Kurwa chce zasnąć i już nigdy się nie obudzić!!!!! 

January 13 2020

Hateyoualot
Tęsknię za Tobą. Bez Ciebie mam wrażenie, że wszystkiego jest tylko połowa.
— Nele Neuhaus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

January 12 2020

Hateyoualot
Dzień dobry. 

January 09 2020

Hateyoualot
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaprzeblyski przeblyski

January 08 2020

Hateyoualot
Brakuje mi Ciebie!!!!! 

January 07 2020

Hateyoualot
Myślę o Tobie, a Ty w ogóle leżąc obok niego pomyślałaś o mnie?? 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...